I follow in your foot steps to see the things you see. If you’ve got anything good left, I want too set it free. The truth is in there somewhere, would I reach that deep. Trying to ease the storm that’s around you – Trying to break your chains, trying to get through.

By | augusti 25th, 2016|Ord, Sverige|

Sommaren jag trodde blivit till höst kom tillbaka. Gästspel som stressar mig om möjlig mer än hösten själv. Logiken är frånvarande som vanligt, vettet och tålamodet likaså. Som vanligt är jag frustrerad över att ingenting händer, att inget hänt - trots att jag vet att när jag börjar tänka efter börjar listan sen jag kom [...]