She was born in a tenement walk-up with shit for nerves, you know she never learned to talk to adults. She said ”everything’s easier in here”.

By | november 20th, 2018|Sverige|

Man blundar och åker med en liten stund och när man öppnar ögonen igen har det gått ett halvt liv och en evighet och bara en sekund. Gräver och försöker förstå, hitta vad som alltid fattats, stå fast i det som är mig utan att avslöja att kamelonten är jag, inte bara en strategi. Inte [...]