Millions behind or lightyears ahead, our time is now – our time was then. And I hear your voice inside of my head but It’s just a silhouette. Do you wonder what happened to all of the love we lost?

By | mars 12th, 2021|Ord|

Två år senare och jag undrar vart orden tog vägen. För första gången har jag inte en resa i ord att följa tidslinjen med. Livet som är nu, det jag delar, finns inte i ord. Försöker förstå vad det betyder men inser att bara är. Läser om livet som det var och känner allt som [...]